f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามสภาพจราจรโทร 1586

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามสภาพจราจรโทร 1586 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 17 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้กรุงเทพฯ – ภาคเหนือเส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) – อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) –จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท) – จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป รังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ทางหลวงหมายเลข 347 – ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือเส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) – ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) – อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือกรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ต.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 21) – ต.ห้วยบง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – อ.ด่านขุนทด – ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือ จากอ.บ้านนา ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 - อ.กบินทร์บุรี มุ่งหน้าสู่อ.อรัญประเทศเส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 304) – อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (ทางเบี่ยงที่กม.65 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมากรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.ชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด)เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิทเส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป อ.พนัสนิคม – จ.ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 304)เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไปทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน – ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิทกรุงเทพฯ – ภาคใต้เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 338) – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อ.นคร ชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพฯ – ภาคตะวันตกเส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324 กาญจนบุรี - จระเข้สามพัน)เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไปถนนตลิ่งชัน - อ.ลาดหลุมแก้ว (ทล.9 ถนนกาญจนาภิเษก) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 346 ต่างระดับรังสิต - พนมทวน)เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) – มุ่งหน้าด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทล.321 นครปฐม – สุพรรณบุรี ที่กม.45+350) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 9 เมษายน 2567ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
title
“สุริยะ” สั่งการกรมทางหลวงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยเฉพาะกรมทางหลวงให้เตรียมความพร้อมดูแลความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงทั้งสายหลักและสายรอง ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบทุกสายทางเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ/แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้องในช่วงการดำเนินโครงการก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยได้สั่งการสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service Car) เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้งได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ หากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลักจะประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 430 แห่ง แบ่งเป็น จุดให้บริการโดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 136 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 89 แห่ง ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 653 แห่ง อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน - บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง - บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2567 นอกจากนี้ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - นครราชสีมา ระยะทาง 77 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดบริการวิ่งชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ช่วงนครปฐมตะวันตก - กาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเปิดตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2567 รวม 11 วัน และช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จะเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น.) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic (มอเตอร์เวย์) / Thailand Highway Traffic และเฟซบุ๊ก “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง” อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เตรียมร่างกายให้พร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193
title
กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 112

กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 112 วันนี้ (1 เม.ย. 67) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 112 ปี พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่ เทพารักษ์ พิธีสงฆ์ และพิธีเทวาภิเษก องค์พระวิษณุกรรมจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของกรมทางหลวง ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ