f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 27 ก.ย. 65 กระทบเส้นทาง 9 จว. สัญจรไม่ได้ 2 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้ขานรับข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนรู” พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที  กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง โดยสถานการณ์ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำพูน, จ.เพชรบูรณ์, จ.เลย, จ.ศรีสะเกษ, จ.พิษณุโลก, จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.ระยอง และ จ.สระบุรี จำนวน 13 สายทาง 14 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 12 แห่ง  การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้   1.จังหวัดขอนแก่น  ทางหลวงหมายเลข 229 สายบ้านไผ่ – มัญจาคีรี พื้นที่ อ.มัญจาคีรี ช่วง กม.ที่ 23+500 – 24+595  ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำ 60 ซม. การจราจรผ่านไมได้ แนะนำทางเลี่ยงสี่แยกมัญจาคีรี แล้วเลี้ยวซ้ายออกไปบรรจบ ทล.229 ตอนมัญจาคีรี – ห้วยสามหมอ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร   2.จังหวัดเพชรบูรณ์  ทางหลวงหมายเลข 2216 สายโคกมน – กกกะทอน พื้นที่ อ.หล่มเก่า ช่วง กม.ที่ 85+650 สะพานห้วยน้ำย่า (สะพานชั่วคราว) ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช.2012 บ้านตาดกลอย – บ้านหนองยาว อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร     โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์  พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง     ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1
title
กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 26 ก.ย. 65 สัญจรไม่ได้ 2 จังหวัด พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง ผลกระทบจากพายุโนรู สถานการณ์ประจำวันที่ 26 กันยายน  2565 เวลา 15.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์, จ.สุโขทัย, จ.ปทุมธานี, จ.นครสวรรค์, จ.เลย, จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ, จ.ระยอง, จ.สระบุรี, จ.ลพบุรี, จ.ปราจีนบุรี และ จ.เชียงราย จำนวน 20 สายทาง 24 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 22 แห่ง  การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้   1.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2216        สายโคกมน – กกกะทอน พื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ช่วง กม.ที่ 85+650 สะพานห้วยน้ำย่า (สะพานชั่วคราว) ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช.2012 บ้านตาดกลอย – บ้านหนองยาว   2.จังหวัดระยอง ทางหลวงหมายเลข 36 สายมาบข่า – ทับมา พื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ช่วง กม.ที่ 42+300 – กม.ที่ 42+800 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำ 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.3 สุขุมวิท เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร   โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์  พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง   ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1                 26  ก.ย. 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง         
title
ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงครั้งที่ 4 หัวข้อ "มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา"

ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลรางวัลชนะเลิศนายสุภชัย บุตรวงษ์(ทล.12 สมเด็จ - มุกดาหาร อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1นายพลฤทธิ์ ฐิติวสิทธินันท์(ทล.12 ตาก – แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2นายวีระพันธ์ ไชยคีรี(ทล.31 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ) รางวัลชมเชยนายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์(ทล.9 วงแหวนกาญจนาภิเษกตัดทางหลวงหมายเลข 34 จ.สมุทรปราการ) นายสุกฤษฎ์ หิรัญสารพงศ์(ทล.35 ดาวคะนอง – วังมะนาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) นายเลอสม ล่วงพ้น(ทล.363 ทางลอดแยกเนินสาลี อ.เมือง จ.ระยอง) นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง(ทล.12 หล่มสัก – นาหนาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์) นายสัญชัย ครองสุข(ทล.293 สุรินทร์ – อ.ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์) ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)รางวัลชนะเลิศนายพลฤทธิ์ ฐิติวสิทธินันท์(ทล.363 ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1นายอรรจน์ ยอมใหญ่(ทล.4311 พังงา – ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2นายสุรกิจ แสวงชิต(ทล.35 ธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) รางวัลชมเชยนายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล(ทล.1081 บ่อเกลือ – สันติสุข อ.บ่อเกลือ จ.น่าน) นายเสกสรร วสุวัต(ทล.120 ดอกคาใต้ – แยกเกษตรสุข อ.เมือง จ.พะเยา) นายธนกฤต สิงหกลางพล(ทล.9 ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี) นายสุภฉัตร วรางค์สุรัติ(ทล.6 บางปะอิน – นครราชสีมา (ลาตะคอง) อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา) นายธันยพัฒน์ จงชัยยุทธ์(ทล.408 นครศรีธรรมราช – ด่านประกอบ อ.เมือง จ.สงขลา) ตัดสินเมื่อ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง
ภาพกิจกรรม