f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 521/35/63/379 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 521/60/63/378 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/60/63/374 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 26/06/2563 521/60/63/373 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อผงดูดซับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/85/63/372 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/-/63/371 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/40/63/368 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/-/63/067 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 521/-/63/066 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 521/35/63/367 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 521/35/63/17 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 521/35/63/16 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 521/60/63/366 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 521/60/63/365 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน 0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.62+395 - กม.126+000 16/06/2563 521/-/63/364 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 666 รายการ