f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 18/02/2562

ข้าราชการ         30 อัตรา

ลูกจ้างประจำ      25 อัตรา

พนักงานราชการ   23 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว     208 อัตรา


'