f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 คค 06007/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 01/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ