แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.248+975 - กม.250+650 ปริมาณงาน 15,075 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/09/2565 คค 06013/2/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 2 ระหว่าง กม.197+000 - กม.199+075 ปริมาณงาน 16,600 ตร.ม. จำานวน 9 รายการ 22/09/2565 คค 06013/1/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.3+200 - กม. 5+000 ปริมาณงาน 15,761 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/09/2565 คค 06013/3/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.๑๓+๖๙๙ - กม.๑๓+๙๒๕ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๖ เมตร) จำนวน ๑ รายการ 25/04/2565 คค 06013/3/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+000 RT , LT (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (170 เมตร) จำนวน 1 รายการ 25/04/2565 คค 06013/4/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.๑๖๒+๒๐๐ - กม.๑๘๕+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๒ รายการ 25/02/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ระหว่าง กม.290+750 - กม.291+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 13/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.158+325 - กม.158+355 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 23/12/2564 526/60/2565/2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่ง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.208+625 (คอสะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 23/12/2564 526/60/2565/1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.162+200 - กม.185+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 23/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู ที่ กม.350+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 หมวดงาน 09/12/2564 คค 06013/6/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.5+820 - กม.10+115 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 14/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.78+320 - กม.78+340 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 14/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.163+850 - กม.163+900 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 22 รายการ 14/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ระหว่าง กม.๒๕๘+๑๐๐ - กม.๓๐๗+๙๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๒๐+๕๒๕ (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๑๓๗.๗๐ ต 09/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ