แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ประวัติแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ลงวันที่ 15/11/2561

ประวัติแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

สำนักงานแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เดิมเป็น “ส่วนก่อสร้างทาง” หน่วยงานหนึ่ง สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อ กรมทางหลวง ขยายโครงข่ายการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดสู่จังหวัด (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จึงได้มีการ จัดตั้ง สำนักงานแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน (ชั่วคราว) ที่หมู่บ้านผาบ่อง หมู่ ๑ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชน ในชื่อ “กรมทางฯ ผาบ่อง” ขึ้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗ – พ.ศ.๒๕๑๘ ต่อมา ได้ย้าย และ จัดตั้งเป็น“สำนักงานแขวงการทางแม่ฮ่องสอน” ตั้งอยู่ที่ กม.๓๕๐ + ๙๕๐ (เดิม กม.๒๖๒+๙๕๐) บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘  ตอน แม่สุริน – ปางหมู (เดิม  บ.ห้วยโป่ง-ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ควบคุม ในท้องที่หมู่บ้านไม้แงะ  ต.ปางหมู  อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่  ๓  งาน ๖๘ ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  จนถึงปัจจุบัน รวม ๔๑ ปี


'