แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง
3 คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือสำหรับประชาชน _ การขออนุญาตก่อสร้าง
4 คู่มือสำหรับประชาชน กระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
5 คู่มือสำหรับประชาชน ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา ๔๗)
6 คู่มือสำหรับประชาชน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา ๓๙_๑)
7 คู่มือสำหรับประชาชน ทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา ๓๗)
8 คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงทางหลวง
9 คู่มือสำหรับประชาชน การปฏิบัติงานของหมวดการทาง
10 คู่มือสำหรับประชาชน แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต
11 คู่มือสำหรับประชาชน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน
12 คู่มือสำหรับประชาชน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำเดือน มิถุนายน 2564