แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง แม่ฮ่องสอน) 29/03/2567 526/35/67/163 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อวัสดุน้ำมันจำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง ขุนยวม) 29/03/2567 526/35/67/162 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 29/03/2567 526/35/67/161 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.174+100 - กม.174+112 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 คค 06013/3/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+600 - กม.24+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 16/01/2563 คค 06013/2/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+950 - กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 16/01/2563 คค 06013/1/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ