แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ลงวันที่ 26/02/2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 นายประทวน  ทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายธนกร  วงศ์พุฒิ  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และนายธีระพล บัวลอย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน


'