แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ไพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561
ลงวันที่ 05/12/2561

วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประทวน  ทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายสมชาย  ชัยแจ้ง  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, นางธมลวรรณ  พงษ์คำ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายอนุพันธ์  รอตโกมิล  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ


'