แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
ลงวันที่ 12/10/2561

วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสมชาย  ชัยแจ้ง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และนายอนุพันธ์  รอตโกมิล  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อม มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่หน่วยงานและตามความเหมาะสม เพื่อให้ออกดอก ในช่วงวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน


'