แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 17/11/2564

วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวมใส่ผ้าไทย ในทุกวันพุธ และ วันศุกร์ ของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวง ใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


'