แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
16 03/08/2561 กิจกรรม 5 ส. เนื่องในวัน big cleaning day
17 24/07/2561 จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน
18 05/07/2561 ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน
19 10/04/2561 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561