Close
title
f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live อสมท MCOT Radio ลำปางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 (เวลา 12.30 น.) นายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live อสมท MCOT Radio ลำปางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในห้วข้อบทสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลกรานต์ มาตรการควบคุมเข้มข้น 7 วันระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 และแขวงทางหลวงลำปางที่ 1จะเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล ประจำปี 2567 มีจุดบริการทั่วไทย 3 จุดดังนี้ 1.จุดบริการหมวดทางหลวงแม่พริก 2.จุดที่พักริมทางสบปราบ 3.จุดบริการหมวดทางหลวงห้างฉัตร (โดยมีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ชุดปฐมพยาบาล แผนที่/แผ่นพับแนะนำเส้นทาง ห้องน้ำสุขา สถานที่พักรถ และอุปกรณ์ความช่วยเหลือ พร้อมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชม. และบริการสถานที่ให้ประชาชนตั้งเต็นท์ค้างแรม) และมีจุดบริการหมวดทางหลวง 6 จุด ดังนี้ 1. จุดบริการหมวดทางหลวงแม่พริก 2. จุดบริการหมวดทางหลวงเถิน 3. จุดบริการหมวดทางหลวงสบปราบ 4. จุดบริการหมวดทางหลวงชมพู 5. จุดบริการหมวดทางหลวงพระบาท 6. จุดบริการหมวดทางหลวงห้างฉัตร และจุดบริการสำนักงานแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 สำหรับทางเลี่ยง ทางเบี่ยง ทางลัด ช่วงเทศกาล จากทางหลัก ทางหลวงหมายเลข 1 มาจากกรุงเทพ มุ่งหน้าไปเชียงใหม่ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร ผู้ที่ใช้เส้นทางสามารถ สอบถามข้อมูลการใช้เส้นทางเพิ่มเติม และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-8246 และ 0-5423-1206 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง1586 และสายด่วนตำรวจทางหลวง หมายเลข 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง
title
โครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.21+892 - กม.27+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.17+160 - กม.17+410 ปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 (เวลา 09.00 น.) นายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.21+892 - กม.27+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.17+160 - กม.17+410 ปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจริญ ปลัดอำเภอแม่ทะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี นายจเรพันธ์ เคลือบคนโท รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์ หัวหน้างานแผน นายสุวรรณ แก้วอยู่ หัวหน้าหมวดทางหลวงพระบาท นายอนุสรณ์ ขัดทุ่งฝาย หัวหน้าหมวดทางหลวงชมพู และนายวิทยา กาวิละ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และที่ประชุม มีมติเห็นด้วยกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงให้เหมาะสมต่อไป ณ ศาลาประชาคม บ้านแม่ทะหลวง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง