f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ล้างทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ล้างทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ นายสุกฤษฎิ์ เกิดสว่าง หัวหน้าหมวดทางหลวงสารภี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ล้างทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 โดยฉีดล้างทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งด้านนอกและด้านใน และพ่นละอองน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้น เพื่อต้อนรับเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
title
แขวงทางหลวเชียงใหม่ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงสารภี จัดการจราจรบริเวณสี่แยกกองทราย (ทางหลวงหมายเลข 121 ตัดกับถนนสายต้นยาง)

แขวงทางหลวเชียงใหม่ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงสารภี จัดการจราจรบริเวณสี่แยกกองทราย (ทางหลวงหมายเลข 121 ตัดกับถนนสายต้นยาง)ลักษณะวงเวียนขนาดใหญ่ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ผู้ใช้เส้นทาง : จาก (ทล.106) จ.เชียงใหม่ ไป จ. ลำพูน ให้ใช้จุดกลับรถ ใน ทล. 121 จาก (ทล.121) อ.หางดง ไป อ. สันกำแพง ผ่านแยกได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง