แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่3 21/07/2563 103,790.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 11/06/2563 192,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงขุนยวม) 11/06/2563 5,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 09/06/2563 87,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย) 09/06/2563 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หมวดทางหลวงขุนยวม) 11/06/2563 128,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (หมวดทางหลวงปางมะผ้า) 11/06/2563 139,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 15/05/2563 3,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 29/04/2563 2,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 223 รายการ