แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 15/05/2563 3,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 29/04/2563 2,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+550 - กม.174+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 3,498,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 24/03/2563 361,353.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.191+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.80+950 - กม.82+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 249,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+800 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 1,146,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.247+780 - กม.249+245 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 2,498,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.5+240 - กม.6+815 ปริมาณงาน 13,202 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 09/04/2563 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216 รายการ