แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 84,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 489,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 80,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/11/2562 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 47,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 142,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/11/2562 5,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/11/2562 30,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 206,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 27,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 13/11/2562 10,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 13/11/2562 78,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/11/2562 78,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 226,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 38,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 144 รายการ