แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+800 - กม.78+660 ปริมาณงาน 6,880 ตร.ม. จำนวน 11รายการ 11/04/2567 10,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๐๘+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๐๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๕.๐๐ EACH) 10/04/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.154+500 - กม.155+975 ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 35 รายการ 09/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน) 03/04/2567 26,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 03/04/2567 88,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 03/04/2567 63,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ (งานอำนวยความปลอดภัย) 03/04/2567 22,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 01/04/2567 32,678.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง ปางมะผ้า) 01/04/2567 29,565.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง แม่สะเรียง) 01/04/2567 32,638.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง แม่ฮ่องสอน) 29/03/2567 32,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันจำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง ขุนยวม) 29/03/2567 28,845.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 29/03/2567 28,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปางมะผ้า) 27/03/2567 75,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+000 ปริมาณ 1 แห่ง (58.00 EACH) จำนวน 2 รายการ 05/04/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,461 รายการ