แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอูบ ระหว่าง กม.11+300 - กม.11+320 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ 21/09/2565 3,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.223+500 - กม.227+000 ปริมาณงาน 18,400 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 20/09/2565 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.248+975 - กม.250+650 ปริมาณงาน 15,075 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/09/2565 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 2 ระหว่าง กม.197+000 - กม.199+075 ปริมาณงาน 16,600 ตร.ม. จำานวน 9 รายการ 22/09/2565 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.3+200 - กม. 5+000 ปริมาณงาน 15,761 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/09/2565 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ (งานเงินทุน) 17/08/2565 69,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ (งานเงินทุน) 08/08/2565 155,198.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ (งานเงินทุน) 08/08/2565 9,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ(งานเงินทุน) 08/08/2565 72,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ(งานเงินทุน) 05/08/2565 63,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 74,281.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 74,281.54 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ(งานเงินทุน) 01/08/2565 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 938 รายการ