แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/03/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+550 - กม.174+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/03/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงุ ระหว่าง กม.192+600 - กม.194+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/02/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 1 ระหว่าง กม.83+000 - กม.84+480 ปริมาณงาน 13,019 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/02/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 1 ระหว่าง กม.83+000 - กม.84+480 ปริมาณงาน 13,019 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 55 รายการ