แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/04/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ - ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.64+684 - กม.204+023 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ2567 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข108ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.241+000 - กม.214+300 LT. 1แห่ง26รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ2567 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข108ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.241+000 - กม.214+300 LT. 1แห่ง26รายการ ยกเลิกแผน
4 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอนกิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+800 - กม.78+660 ปริมาณ 6,880 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 3 ระหว่าง กม.262+100 - กม.264+850(เป็นช่วงๆ)ปริมาณ 15,440 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานทางหลวงหมายเลข 1226 ตอนควบคุม 0100 ตอน จ่าโบ่ - ปางคาม ระหว่าง กม.7+965 - กม.10+000 ปริมาณ 14,245 ตร.ม. 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานทางหลวงหมายเลข 1226 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหวา่ง กม.0+000 - กม.2+290 ปริมาณ 16,030 ตร.ม. 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 4 ระหว่าง กม.302+680 - กม.304+550 ปริมาณงาน 16,830 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0201 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.169+800 - กม.177+440 (เป็นช่วง) ปริมาณ 21,090 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0201 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.169+800 - กม.177+440 (เป็นช่วง) ปริมาณ 21,090 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 177 รายการ