แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.66+435 - กม.66+450 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ ยกเลิกแผน
2 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.174+100 - กม.174+112 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ ยกเลิกแผน
3 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+470 - กม.10+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ ยกเลิกแผน
4 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+950 - กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ ยกเลิกแผน
5 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+700 - กม.4+750 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ ยกเลิกแผน
6 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+600 - กม.24+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ ยกเลิกแผน
7 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สะเรียง ตอน 2 ระหว่าง กม.20+950 - กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+600 - กม.24+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.66+435 - กม.66+450 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/12/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.174+100 - กม.174+112 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ