แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 4 ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+230 RT. ปริมาณวาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.223+500 - กม.227+000 ปริมาณงาน 18,400 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู ตอน 3 ระหว่าง กม.322+600 - 100 ปริมาณงาน 22,392 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม.7+600 - กม.15+000 ปริมาณงาน 53,372 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.248+975 - กม.250+650 ปริมาณงาน 15,075 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 1 ระหว่าง กม.186+000 - กม.189+880 ปริมาณงาน 31,040 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 2 ระหว่าง กม.197+000 - กม.199+075 ปริมาณงาน 16,600 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 14/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.3+200 - กม.5+000 ปริมาณงาน 15,761 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู ที่ กม.350+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 หมวดงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/04/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.๑๓+๖๙๙ - กม.๑๓+๙๒๕ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๖ เมตร) จำนวน ๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 138 รายการ