แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 01/04/2567 526/35/67/166 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง ปางมะผ้า) 01/04/2567 526/35/67/165 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวง แม่สะเรียง) 01/04/2567 526/35/67/164 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงปางมะผ้า) 27/03/2567 526/60/67/159 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงขุนยวม) 26/03/2567 526/60/67/157 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (งานไฟ้า) 26/03/2567 526/45/67/156 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 แห่ง (หมวดทางหลวงปาย) 28/02/2567 526/-/67/134 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (หมวดทางหลวงปางมะผ้า) 19/03/2567 526/60/67/155 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน) 21/02/2567 526/60/67/127 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงแม่สะเรียง) 16/11/2566 526/35/67/44 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ (หมวดทางหลวงแม่สะเรียง) 16/11/2566 526/35/67/43 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย) 11/03/2567 526/60/67/150 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 11/03/2567 526/40/67/149 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 12/03/2567 526/35/67/153 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 08/03/2567 526/60/67/146 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 203 รายการ