แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 15/05/2563 คค 06013/3/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 คค 06013/36/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/28/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/35/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/29/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/31/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/27/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06013/34/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+550 - กม.174+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 25/03/2563 คค 06013/22/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.191+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 คค 06013/19/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.80+950 - กม.82+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 27/03/2563 คค 06013/24/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+800 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 คค 06013/17/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.247+780 - กม.249+245 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 27/03/2563 คค 06013/23/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.5+240 - กม.6+815 ปริมาณงาน 13,202 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 20/03/2563 คค 06013/20/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 3 ระหว่าง กม.68+900 - กม.74+030 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 22 รายการ 20/03/2563 คค 06013/21/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ