แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 108 ตอนห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 4 ระหว่าง กม.208+000 - กม210+200 ปริมาณ 1 แห่ง (55.00 (EACH) 2 รายการ 10/04/2567 มส./eb/21/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 108 ตอนห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 4 ระหว่าง กม.208+000 - กม210+200 ปริมาณ 1 แห่ง (55.00 (EACH) จำนวน 2รายก 04/04/2567 มส./eb/13/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+000 ปริมาณ 1 แห่ง (58.00 EACH) 2รายการ 04/04/2567 มส./eb/12/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอนกิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+800 - กม.78+660 ปริมาณ 6,880 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 11/04/2567 มส./eb/3/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 108 ตอนแม่สุริน - ปางหมู ตอน 1 ระหว่าง กม.318+510 - กม.320+540 ปริมาณ 1 แห่ง (59.00 EACH) 2 รายการ 04/04/2567 มส./eb/10/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+000 ปริมาณ 1 แห่ง (58.00 EACH) จำนวน 2 รายการ 04/04/2567 มส./eb/9/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุน) 23/01/2567 526/-/67/16 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 23/01/2567 526/30/67/15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) 30/08/2566 526/30/66/53 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 17/08/2566 526/40/งท/66/50 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 13/08/2566 526/-/66/47 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) 08/05/2566 526/30/66/34 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ