แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 526/-/65/66 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ(งานเงินทุน) 08/06/2565 526/30/65/44 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 ณษยการ (งานเงินทุน) 28/03/2565 526/-/65/38 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ(งานเงินทุน) 01/03/2565 526/30/65/33 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 25/01/2565 526/30/65/18 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.162+200 - กม.185+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 12/01/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ