แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ (งานเงินทุน) 17/08/2565 526/-/65/77 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ (งานเงินทุน) 08/08/2565 526/35/65/75 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ (งานเงินทุน) 08/08/2565 526/40/งท/65/74 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ(งานเงินทุน) 08/08/2565 526/30/65/72 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ(งานเงินทุน) 05/08/2565 526/30/65/71 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 526/-/65/70 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 526/-/65/67 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 526/-/65/66 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2565 526/-/65/66 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ(งานเงินทุน) 01/08/2565 526/30/65/65 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ(งานเงินทุน) 01/08/2565 526/30/65/64 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ(งานเงินทุน) 18/07/2565 526/30/65/60 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ(งานเงินทุน) 04/07/2565 526/30/65/57 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ(งานเงินทุน) 24/06/2565 526/30/65/54 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ(งานเงินทุน) 20/06/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 909 รายการ