แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่3 21/07/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 11/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงขุนยวม) 11/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หมวดทางหลวงปาย) 09/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย) 09/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หมวดทางหลวงขุนยวม) 11/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (หมวดทางหลวงปางมะผ้า) 11/06/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 29/04/2563 คค 06013/36/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/28/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/35/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/29/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/31/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/27/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06013/34/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+550 - กม.174+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 คค 06013/22/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 214 รายการ