แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/11/2562 14/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 142 รายการ