แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+800 - กม.78+660 ปริมาณงาน 6,880 ตร.ม. จำนวน 11รายการ 11/04/2567 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.154+500 - กม.155+975 ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 35 รายการ 09/04/2567 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0201 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.169+800 - กม.177+440 (เป็นช่วง) ปริมาณ 21,090 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 02/04/2567 มส./eb/26/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 4 ระหว่าง กม.302+680 - กม.304+550 ปริมาณงาน 16,830 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 มส./eb/31/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 5 ระหว่าง กม.271+750 - กม.282+150 (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 41,175 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 02/04/2567 มส./eb/25/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอนกิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 1 ระหว่าง กม.68+100 - กม.69+650 ปริมาณงาน 15,700 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 02/04/2567 มส./eb/27/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.119+080 - กม.121+000 ปริมาณ 13,056 ตร.ม.จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 มส./eb/33/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0202 ตอนห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.215+500 - กม.217+950 ปริมาณงาน 19,600 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 มส./eb/28/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ - ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.64+684 - กม.204+023 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 3 แห่ง 02/04/2567 มส./eb/34/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0203 ตอนท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 2 ระหว่าง กม.195+200 - กม.198+650 ปริมาณ 23,170 ตร.ม. 8 รายการ 02/04/2567 มส./eb/30/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 3 ระหว่าง กม.262+100 - กม.264+850(เป็นช่วงๆ)ปริมาณ 15,440 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 02/04/2567 มส./eb/32/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1226 ตอน ตอน จ่าโบ่ - ปางคาม ระหว่าง กม.5+000 - กม.24+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (65.70 SQ.M.) จำนวน 2 รายการ 01/04/2567 มส./eb/20/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.142+840 - กม.145+000 ปริมาณงาน 25,920 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 02/04/2567 มส./eb/29/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.110+000 - กม.148+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (165.60 SQ.M.) จำนวน 2 รายการ 01/04/2567 มส./eb/19/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.241+000 กม.258+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (209.70 SQ.M.) 2 รายการ 01/04/2567 มส./eb/18/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ