แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.191+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 คค 06013/19/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.80+950 - กม.82+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 คค 06013/24/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+800 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 คค 06013/17/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.247+780 - กม.249+245 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 คค 06013/23/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.5+240 - กม.6+815 ปริมาณงาน 13,202 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 17/03/2563 คค 06013/20/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 3 ระหว่าง กม.68+900 - กม.74+030 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 22 รายการ 17/03/2563 คค 06013/21/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+800 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 ระหว่าง กม.89+400 - กม.91+500 ปริมาณงาน 25,200 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ 13/03/2563 คค 06013/15/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.80+950 - กม.82+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๙+๔๐๐ - กม.๙๑+๕๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๐๐ ตร.ม. จำนวน ๒๒ รายการ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 1 ระหว่าง กม.83+000 - กม.84+480 ปริมาณงาน 13,019 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/03/2563 คค 06013/9/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 งานจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 2 ระหว่าง กม.258+100 - กม.259+575 ปริมาณงาน 14,170 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/03/2563 คค 06013/12/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.102+275 - กม.105+000 ปริมาณงาน 23,011 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 04/03/2563 คค 06013/14/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 งานจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 1 ระหว่าง กม.270+000 - กม.272+240 ปริมาณงาน 19,441 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/03/2563 คค 06013/7/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน - ประตูเมือง ระหว่าง กม.15+850 - กม.17+390 ปริมาณงาน 13,434 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/03/2563 คค 06013/33/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ