แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอูบ ระหว่าง กม.11+300 - กม.11+320 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ 21/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.223+500 - กม.227+000 ปริมาณงาน 18,400 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 20/09/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.248+975 - กม.250+650 ปริมาณงาน 15,075 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 16/09/2565 คค 06013/2/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 จ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 2 ระหว่าง กม.197+000 - กม.199+075 ปริมาณงาน 16,600 ตร.ม. จำานวน 9 รายการ 16/09/2565 คค 06013/1/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.3+200 - กม. 5+000 ปริมาณงาน 15,761 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 16/09/2565 คค 06013/3/2566 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.๑๓+๖๙๙ - กม.๑๓+๙๒๕ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๖ เมตร) จำนวน ๑ รายการ 19/04/2565 คค 06013/3/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+000 RT , LT (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (170 เมตร) จำนวน 1 รายการ 19/04/2565 คค 06013/4/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.๑๖๒+๒๐๐ - กม.๑๘๕+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๒ รายการ 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.162+200 - กม.185+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 23/12/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.172+500 - กม.175+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 24/12/2563 คค 06013/28/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.220+400 - กม.220+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ 24/12/2563 คค 06013/27/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.89+500 - กม.97+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (134 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ 18/11/2563 คค 06013/26/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 1 ระหว่าง กม.158+900 - กม.158+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 13/11/2563 คค 06013/25/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
14 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.220+400 - กม.220+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ 13/11/2563 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
15 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทาหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.112+000 - กม.112+070 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 30 รายการ 13/11/2563 คค 06013/18/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ