แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 11/01/2567 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. งบประมาณ 2566 02/10/2566 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 11/07/2566 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 18/04/2566 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 11/01/2566 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 21/07/2565 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2565 11/04/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 11/10/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)2564 06/07/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
11 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 19/04/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
12 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและข้างทางทั้งสองข้าง 27/12/2562 526/-/63/3 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ