แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ลงวันที่ 14/10/2561

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายอนุพันธ์  รอตโกมิล  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดฯ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ  สนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


'