แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.30 น.

นายธนกร  วงศ์พุฒิ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ฝ่ายวิศวกรรม, นายอนุพันธ์  รอตโกมิล รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายประพาส  นนทการ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นางสาวนันทกาญจน์  วัฒนพิจักษณ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นางสาวกรรณิกา  ทาสม  พนักงานธุรการ และนางสาวกาญจนา  หอมนาน  พนักงานธุรการ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ อาคารบุญชูตรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์


'