แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 05/11/2561

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

นายอาทร ตวงสิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายจเรพันธ์ เคลือบคนโท หัวหน้างานสารสนเทศ, นายวิกฤช เมืองโสม หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายประสาน คำวัฒน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายอนุพันธ์ รอตโกมิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายประพาส นนทการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ร่วมปลูกต้นไม้  ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน  ณ ลานจอดรถชั้นล่างหน้าวัดพระธาตุดอยกองมู


'