แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 16/11/2564

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายอำนวย มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายจิรเมธ วังวล หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และ นายชาตรี ศรีวิชัย หัวหน้าหมวดทางหลวงขุนยวม ได้ให้การต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)และคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล)พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นายธีรวุธ กลั่นเกลี้ยง) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในส่วนของงานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง พื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


'