แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
นำของใส่ตู้ปันสุข
ลงวันที่ 11/06/2563

11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายพิสิษฐ์  จันทร์กล้า แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และขนม ฯลฯ นำใส่ตู้ปันสุข ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ รับมอบสิ่งของ ดังกล่าว...
#"หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน"


'