แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/12/2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน+รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หมวดทางหลวงปาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 28/12/2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หมวดทางหลวงปางมะผ้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่
3 09/11/2561 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
4 14/06/2561 ต้อนรับคณะ “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 13” พร้อมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
5 02/04/2561 ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 16/01/2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน