แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 11/06/2563 นำของใส่ตู้ปันสุข
2 26/02/2562 กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3 25/02/2562 กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบทางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
4 05/12/2561 ไพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561
5 05/11/2561 ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
6 01/11/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
7 23/10/2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
8 21/10/2561 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
9 14/10/2561 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
10 13/10/2561 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
11 12/10/2561 ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
12 22/08/2561 การประชุมเสวนา (สภากาแฟ) โดย กระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
13 03/08/2561 กิจกรรม 5 ส. เนื่องในวัน big cleaning day
14 24/07/2561 จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน
15 05/07/2561 ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน