แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 17/11/2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าไทย
2 16/11/2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
3 15/10/2564 9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
4 11/06/2563 นำของใส่ตู้ปันสุข
5 26/02/2562 กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
6 25/02/2562 กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบทางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
7 05/12/2561 ไพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561
8 05/11/2561 ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
9 01/11/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
10 23/10/2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
11 21/10/2561 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
12 14/10/2561 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
13 13/10/2561 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
14 12/10/2561 ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
15 22/08/2561 การประชุมเสวนา (สภากาแฟ) โดย กระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ