f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผส.ทล.1 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และแขวงทางหลวงลำพูน

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายภาสกร เจตะบุตร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย นายสอาด ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดให้บริการทั่วไทยในพื้นที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ แขวงทางหลวงลำพูน .1. จุดให้บริการทั่วไทย ที่พักริมทางสบปราบ (แคมป์แม่วัง) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 645+417 2. จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงห้างฉัตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.482+356 โดยมี นายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายชัยวัฒน์ เตชะนันท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงสบปราบ นายสิริศักดิ์ รัชตะจิรวิทย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่หมวดฯ ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมพูดคุย สอบถาม ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ณ 3.จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.509+200 .ในโอกาสนี้นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้มอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
title
เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน !! เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567” ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ที่ กม.509+200 ต.ทาสบเส้า อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายภาสกร เจตะบุตร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย นายธีระนันท์ ทองแสง ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายภาณุวัฒน์ สวนสอน ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า พร้อมส่วนราชการในจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน เข้าร่วม พิธี ฯ .ในโอกาสนี้ นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้มอบน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูป แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์   
title
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ” ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 .นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแล ต้อนรับ และคอยช่วยเหลือประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 .ในการนี้ นายวรศักดิ์ วงษ์รอด พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันมอบน้ำดื่ม แผ่นพับข้อมูลทางหลวง เพื่อให้บริการกับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ใต้สะพานต่างระดับดอนจั่น (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บรรยากาศการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นไปอย่างชื่นมื่น ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567